Prelaz Korensko sedlo 1072 m.

Vir: www.drsc.si

Korensko sedlo (1072 m) – pogled proti jugu. Korensko sedlo je alpski prelaz med Slovenijo in Avstrijo.

Vir: http://meteo.arso.gov.si

Korensko sedlo (1072 m) – pogled proti severozahodu.

Vir: http://meteo.arso.gov.si

Kamera na avstrijski strani MP Korensko sedlo.

Vir: https://smartview3.at/Kaernten/0000000010/