Kamera se nahaja pod vrhom Blegoša na višini 1100 metrov, pogled proti severovzhodu.

Vir: http://meteo.arso.gov.si

Kamera se nahaja pod vrhom Blegoša na višini 1100 metrov, pogled proti jugovzhodu.

Vir: http://meteo.arso.gov.si

Kamera se nahaja pod vrhom Blegoša na višini 1100 metrov, pogled proti jugu.

Vir: http://meteo.arso.gov.si