Planina v Podbočju (685 m), pogled proti vzhodu. Planina v Podbočju je naselje jugozahodno od Brežic, v neposredni bližini državne meje s Hrvaško.

Vir: http://meteo.arso.gov.si

Planina v Podbočju (685 m), pogled proti jugu.

Vir: http://meteo.arso.gov.si

Planina v Podbočju (685 m), pogled proti zahodu.

Vir: http://meteo.arso.gov.si